Valitse sivu

Mitä ISO 20022 tarkoittaa?

Nykyisen talousjärjestelmän viestintäteknologia on täysin vanhentunutta verrattuna siihen, minkälaista tiedonsiirtoteknologiaa on saatavilla. Tällä hetkellä rahoituslaitokset ympäri maailmaa käyttävät viesteissä kukin erilaisia ​​koodejaan, mikä tekee kansainvälisistä siirroista sekavaa ja epäjärjestäytynyttä. Jo nykyinen tiedonsiirtoteknologia mahdollistaisi erittäin nopeat transaktiot, mutta maksun suorittaminen maasta toiseen kestää useita päiviä, jopa viikkoja. Maksun matkalla välittäjäpankit muuntavat sen useita kertoja, mistä veloitetaan korkeita kuluja.

ISO 20022 yhdistää nämä kaikki viestimuodot yhdeksi kieleksi. Uusi standardi yksinkertaistaa huomattavasti tätä prosessia tehden siitä nopeamman, halvemman ja tehokkaamman. Tämä avaa huimia mahdollisuuksia rahoitusalan instituutioille ja kaikille toimijoille juuri tehostaessaan näitä maksu- ja suoritetoimintoja. Kuvittele, että tämä kaikki tehtäisiin kaiken lisäksi kvanttiteknologian avulla.

ISO 20022 -standardisointi tarkoittaa koko maailman kattavaa ja avointa finanssimaailmaan liittyvää viestintästandardia, joka luo yhteisen kielen kaikkien toimijoiden välille. Se toimii määreenä niin ihmisten kuin rahoitusalan toimijoiden välisille paikallisille, alueellisille ja valtioiden rajat ylittäville talouden suoritteisiin liittyville viesteille maailmanlaajuisesti. ISO 20022 on avoin standardi, jota kuka tahansa voi käyttää ja johon kuka vain voi osallistua. Se määrittelee yhtenäisen viestistandardin rahoitusalan liiketoimintaprosesseille määrittelemällä viestien teknisen sisällön.

ISO 20022 tarkoittaa pähkinän kuoressa myös sitä, että jokainen siirto voidaan tarvittaessa jäljittää. Samat tiedot, mitä nyt esim. SWIFT -järjestelmässä siirtyy, tallentuu jatkossa lohkoketjuihin. Anonyymeja siirtoja ei enää pystytä tekemään, joten rahanpesu ja muu laiton toiminta on mahdotonta. Tämän vuoksi kaikki digitaaliset vaihdantavälineet, jotka eivät täytä ISO 20022 -standardia, tullaan poistamaan. Eurojärjestelmä, EBA Clearing ja SWIFT siirtynevät kaikki tähän uuteen järjestelmään.

Jatkossa kaikkien, jotka haluavat tuotteensa tai instrumenttinsa ISO 20022 -sertifioinnin mukaiseksi, tulee teettää sille ulkopuolinen säännöllinen auditointi eli tarkastus. Tällä varmistetaan tuotteen laillisuus sekä soveltuvuus. Kaikki ISO 20022:n piiriin kuuluvat omaisuuserät pitää jatkossa taata jollain varmalla arvonsa säilyttävällä omaisuudella, esimerkiksi jalometallilla tai muulla materiaalilla. Käytännössä koko maailma tokenisoidaan, mutta kaiken keskiössä olevista ISO 20022 -kriteerit täyttävistä spekuloiduista päävaluutoista löytyy näiltä sivuilta tarkempaa tietoa.

Mietit varmaan miksi et ole kuullut tästä kaikesta aiemmin? Seuraavassa osiossa avataan siihen liittyviä syitä. Voit jatkaa mielenkiintoista matkaasi alla olevasta painikkeesta.